Regulamin

Witamy w Standfor

NINIEJSZE WARUNKI OPISUJĄ NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC CIEBIE ORAZ TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI W PRZYPADKU KUPOWANIA TOWARÓW OD NAS ONLINE. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŚLI MASZ PYTANIA.

W poniższych Warunkach:

„Witryna” oznacza naszą witrynę internetową pod adresem www.standfor.pl
„Towary” oznaczają towary, które dostarczymy Państwu zgodnie z niniejszymi Warunkami.
„Usługi” korzystanie z naszej strony internetowej i / lub platform społecznościowych, takich jak Instagram, Youtube, Facebook czy Twitter.
„Zamówienie” oznacza zamówienie, które złożysz u nas, wyszczególniając towary, które chcesz od nas kupić.
„My / nas / nasze” oznacza Standfor Polska.
„Ty / Twój” oznacza Ciebie, osobę korzystającą z naszej Witryny / Platform społecznościowych i / lub kupującą od nas Towary.

Regulamin

Poniższe warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania z Witryny Standfor, której strona główna znajduje się pod adresem https://standfor.pl oraz powiązane strony mediów społecznościowych Standfor na Instagramie i Facebooku. Uzyskując dostęp do dowolnej części naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową.

Składając zamówienie w Standfor, potwierdzasz również, że jesteś w wieku uprawniającym do zakupu. Jesteś pełnoletnia/pełnoletni, aby przyznać firmie Standfor prawa wyszczególnione w niniejszych Warunkach i przestrzegać ich. Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia (lub poniżej 16 roku życia w Unii Europejskiej).

Jeśli nie zgadzasz się lub nie przestrzegasz wszystkich warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

O Nas

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Standfor Polska.

Nasz zarejestrowany adres:

Standfor Polska, Sławomira 13/U1 , 71 – 606 Szczecin, NIP: 9551978479

Każde zamówienie złożone za pośrednictwem witryny Standfor Polska podlega akceptacji i dostępności, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi i / lub zakazania lub zakończenia dostępu do Usług, w całości lub w części, z dowolnego powodu lub bez powodu, w dowolnym momencie w jego według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Ponadto naruszenie niniejszych Warunków może zagrozić dalszemu korzystaniu z Usług i może skutkować m.in. anulowaniem zamówień.

Aby uniknąć wątpliwości, żadna umowa dotycząca zakupionego produktu nie będzie zawarta między Tobą a Standfor, dopóki nie otrzymasz wiadomości e-mail wysłanej przez firmę Standfor, potwierdzającej wysłanie danego produktu.

Zawartość Serwisu

Podczas tworzenia tej strony internetowej dołożono wszelkich starań, ale ani Standfor, ani dyrektor, ani pracownicy firmy, ani przedstawiciele nie będą odpowiedzialni za:

  • straty biznesowe i / lub straty poniesione przez osoby niebędące konsumentami;
  • straty, których nie można było przewidzieć dla obu stron w momencie zawierania umowy;
  • straty, które nie zostały spowodowane jakimkolwiek naruszeniem przez dostawcę.
  • straty, szkody lub koszty, jakkolwiek powstają w wyniku korzystania z witryny internetowej lub polegania na niej.

Wyrażasz zgodę na korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w sposób prowadzony tak, aby nie naruszać praw lub nie ograniczać i nie utrudniać korzystania z tej strony internetowej i korzystania z niej przez osoby trzecie.

Takie ograniczenie lub zahamowanie obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie zachowania, które są niezgodne z prawem lub mogą nękać, powodować niepokój lub niedogodności, być agresywne, wulgarne dla innych osób, w tym między innymi innych użytkowników tej Witryny.

Zmiany w Serwisie

Stale aktualizujemy nasze Usługi, co oznacza, że ​​czasami musimy zmienić warunki prawne, na podstawie których oferowane są nasze Usługi. Standfor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, do modyfikowania, dodawania, zmieniania, aktualizowania lub zastępowania niniejszych Warunków. Wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu w Usługach. Dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, w całości lub w części, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Twoja Prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Standfor, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą plików cookie Standfor.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę korzystanie z niej.

Gwarancja na nasze produkty

Standfor udziela gwarancji zgodnych z ustawowym wymogiem dostarczania towarów, które są odpowiednie do celu i zadowalającej jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprzedaży towarów.

Nasze prawa w Serwisie

Prawa autorskie i inne prawa własności (znane jako „Prawa własności intelektualnej”) w tej Witrynie i jej zawartości (w tym projekt, tekst, logo, nazwy handlowe, grafika, oprogramowanie i wszelkie inne materiały) należą do Standfor lub naszych licencjodawców.

Ani tytuł, ani prawa własności intelektualnej nie są przenoszone na użytkownika, chyba że firma Standfor postanowi inaczej, po uprzedniej pisemnej zgodzie. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do stron Standfor, przeglądać je i drukować wyłącznie do użytku osobistego i podlega ograniczeniom określonym w niniejszych warunkach.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na niej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Nie wolno:

  • Publikować, przesyłać materiałów ze Standfor.
  • Sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, sublicencjonować lub komercyjnie wykorzystywać materiały od Standfor.
  • Reprodukować, duplikować, tworzyć podobne prace na podstawie materiałów od Standfor.
  • Rozpowszechniać zawartość od Standfor.
  • Korzystać z wszelkich materiałów od Standfor, aby zmylić, wprowadzić w błąd lub przeinaczyć ich znaczenie.

Jak korzystać z naszej witryny

W niektórych częściach tej witryny użytkownicy mogą zamieszczać recenzje oraz wymieniać się opiniami i informacjami o produktach oferowanych w serwisie. Standfor nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda recenzji / komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Recenzje / komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy Standfor, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Recenzje / komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Standfor nie ponosi odpowiedzialności za Recenzje / Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarze na tej stronie.

Standfor zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich recenzji / komentarzy i usuwania wszelkich, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodują naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

  • Masz prawo do zamieszczania recenzji / komentarzy na naszej stronie internetowej i platformach oraz posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić.
  • Recenzje / komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich.
  • Recenzje / komentarze nie zawierają zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
  • Recenzje / komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do prezentowania działalności komercyjnej lub działań niezgodnych z prawem.
  • Niniejszym udzielasz Standfor niewyłącznej licencji na używanie, powielanie i upoważnianie innych do używania, powielania jakichkolwiek swoich recenzji / komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Wyłączenie odpowiedzialności i odpowiedzialność za treść

Podejmowane są wszelkie środki, aby zapewnić, że materiały w Witrynie pozostają w granicach dobrego smaku, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykroczenia spowodowane jakimkolwiek tekstem lub obrazami na tych stronach.

Standfor przedstawia witrynę „tak, jak jest” i nie gwarantuje, że jakiekolwiek zintegrowane funkcje i materiały będą działały bez błędów lub przerw, ani że związane z nimi usterki zostaną naprawione, ani że witryna lub serwer są wolne od wirusów lub błędów, reprezentuje ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, dokładność lub niezawodność niniejszych materiałów. Ponadto Standfor nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, i zrzeka się wszelkich takich gwarancji w odniesieniu do witryny Standfor oraz wszelkich informacji lub treści zawartych w tej witrynie.

Witryny zewnętrzne

Standfor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek zewnętrznych witryn internetowych, do których prowadzą linki z witryn Standfor. Łącza do zewnętrznych witryn internetowych z witryny Standfor nie oznaczają żadnego poparcia dla materiałów zawartych w tych witrynach przez firmę Standfor ani żadnego związku z ich właścicielami lub operatorami.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się na innych stronach lub w Twojej witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może zostać zinterpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub kryminalna lub która narusza w jakikolwiek sposób lub opowiada się za naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie Praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego łącza do naszej witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Stałe łączenie się z naszą witryną oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z łączy.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakiś link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi i uzasadnienia naszej decyzji.

Obsługa klienta i dane firmy

Możesz skontaktować się z nami pod adresem desk@standfor.pl lub zadzwonić pod numer +48797864892 (w języku polskim i angielskim) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00. Jeśli kontaktujesz się poza godzinami pracy sklepu, możesz zostawić wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą następnego dnia roboczego.

Adres siedziby:
Standfor Polska, Sławomira 13/U1 , 71 – 606 Szczecin 

Płatności i wysyłka

Standfor może dostarczać wyłącznie towary zamówione za pośrednictwem strony internetowej www.standfor.pl.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
Dostępne formy płatności: przelewy z najpopularniejszych & banków karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro.
Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni będą automatycznie anulowane.

Ceny

Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Standfor. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Standfor zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Standfor zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

Czasami mogą wystąpić błędy, gdy ceny są nieprawidłowo wyświetlane lub ulegają zmianie w wyniku okoliczności niezależnych od Standfor. Jeśli taka okoliczność wystąpi, zostaniesz poinformowany o prawidłowej cenie artykułu, gdy otrzymamy Twoje zamówienie i będziesz mieć możliwość anulowania zamówienia, jeśli nie chcesz kupić danego produktu po tej cenie.

W przypadku klientów zagranicznych w Europie i na całym świecie VAT zostanie odpowiednio odliczony przy kasie. Wszelkie należności celne przywozowe, cła i podatki lokalne zostaną w całości opłacone przez klienta. Standfor zawsze oznaczy zamówienia zagraniczne zgodnie z zawartością i ceną zawartości paczki. Standfor nie będzie fałszować ani podawać mylących informacji, aby klient mógł uniknąć płacenia cła przywozowego, ceł i podatków lokalnych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo, prostotę i ochronę zakupów, Standfor stosuje standardy branżowe. Szyfruje i chroni krytycznie wrażliwe dane, które przesyłasz nam przez Internet, w tym imię i nazwisko, adres i dane karty kredytowej. To szyfrowanie zapewnia, że ​​nikt nie może odczytać informacji przesyłanych między Twoim komputerem a naszą witryną.

Technologia SSL nie tylko szyfruje informacje, ale także zapewnia przeglądarce, że Twoje dane są przesyłane na właściwy i bezpieczny serwer komputerowy, a także sprawdza przesyłane dane, aby upewnić się, że nie zostały one w żaden sposób zmienione. Po wejściu do obszaru witryny z włączonym protokołem SSL zobaczysz kłódkę w pasku adresu przeglądarki. Oznacza to, że informacje, które tu wprowadzasz, są chronione.

Technologia SSL zapewnia bezpieczeństwo zakupów online, jednak jeśli nie jesteś zadowolony ze złożenia zamówienia online, możesz zadzwonić do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +48797864892 od poniedziałku do piątku w godzinach 09: 00 – 16: 00 lub skontaktuj się z nami pod adresem studio@standfor.pl.

Koszty wysyłki

 • Standardowa wysyłka na terenie Polski to 20,00 zł.
 • Standardowa wysyłka do UE zaczyna się od 59,99 zł.
 • Standardowa wysyłka międzynarodowa jest dostępna tylko na specjalne życzenie pod adresem studio@standfor.pl.

Opłata za dostawę Zamówienia jest wyświetlana na stronie koszyka pod wybranymi przez Ciebie artykułami. Oznacza to, że jeśli zamówisz więcej niż jedną pozycję, nie ma opłaty za dostawę za dodatkowe pozycje.

Każde zamówienie stanowi osobną transakcję i nie jesteśmy w stanie skonsolidować oddzielnych transakcji w jedno zamówienie lub dostawę. Jeśli chcesz zamówić kilka pozycji do dostawy w tym samym czasie, przed potwierdzeniem musisz upewnić się, że wszystkie z nich pojawią się na zamówieniu.

Musisz potwierdzić swój adres dostawy, aby uzyskać dostęp do zamówienia zakupu, które zawiera podsumowanie informacji związanych z zamówionymi artykułami, ilością, ceną, sumą i innymi danymi wraz z adresem dostawy. Twoim obowiązkiem jest jak najszybsze powiadomienie nas, jeśli którakolwiek z informacji jest nieprawidłowa.

Uwaga: Bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie zamówień do Polski powyżej 300 zł.

Czas wysyłki

 • Zamówienie na terenie Polski wyślemy od 1 do 2 dni roboczych.
 • W przypadku zamówień w Wielkiej Brytanii lub Europie wyślemy zamówienie w ciągu 3 do 7 dni roboczych.
 • W przypadku zamówień międzynarodowych wyślemy jak najszybciej, jednak dostawa może zająć więcej niż 14 dni od potwierdzenia wysyłki.

Zamówienia wysyłamy tylko od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wszystkich świąt państwowych). Wszystkie zamówienia wysyłamy pocztą lub kurierem w zależności od wagi i rozmiaru.
Zamówienia międzynarodowe będą uzgadniane na żądanie pod adresem studio@standfor.pl.
Mogą jednak zaistnieć okoliczności, na które Standfor nie ma wpływu, a które spowodują opóźnienie, firma Standfor Co. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane przez pocztę lub kuriera.
Należy pamiętać, że w sezonie wysokim i wyprzedaży mogą wystąpić dłuższe terminy dostaw.

Śledzenie zamówienia

  • W przypadku dostawy standardowej na terenie Polski, w zależności od firmy kurierskiej, otrzymasz numer do śledzenia przesyłki.
  • W przypadku zamówień z UE wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostawy będzie zawierać link do śledzenia, za pomocą którego można sprawdzić status przesyłki online. Możliwe jest również śledzenie zamówienia międzynarodowego na naszej stronie ‘Śledzenie zamówień’.

Dostępność

Na bieżąco kontrolujemy ilość naszych zapasów, aby zapewnić dokładną dostępność wszystkich produktów wyświetlanych online. Wszystkie nasze kolekcje są limitowane i produkowane w małych nakładach może więc się zdarzyć, że nie mamy wystarczających zapasów określonego produktu lub wystąpi jakiekolwiek opóźnienie w aktualizacji bazy danych, gdy wielu klientów kupi ten sam produkt lub przez nasz błąd, poinformujemy Cię jak najszybciej.
Zwrot kosztów nastąpi tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 14 (czternaście) dni od wymaganej dostawy.

Możesz również wymienić zamówione Towary na inne o tej samej wartości, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem desk@standfor.pl (najszybszy sposób) lub pod naszym numerem telefonu +48797864892. Pamiętaj, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie, jeśli zamówione przez Ciebie towary nie są dostępne z jakiegokolwiek powodu.

Kolory i pielęgnacja

Firma Standfor dokłada wszelkich starań, aby dokładnie odwzorować kolory fotografii swoich towarów. Jednak firma Standfor nie ma kontroli nad monitorami swoich klientów i / lub ustawieniami urządzeń mobilnych (kolory, rozdzielczość itp.), Więc nie możemy zagwarantować, że kolory będą dokładnie takie, jak pojawiają się na stronie internetowej. Ponadto niektóre produkty mają wykończenie „vintage” lub „postarzane”, które zwykle charakteryzują się pewną różnorodnością produkcji.

Z przyjemnością zwrócimy lub wymienimy przedmiot w określonym terminie, jak określono w zasadach dotyczących zwrotów i wymian oraz będzie to zgodne z naszą polityką dotyczącą wad lub niewłaściwych produktów.

Ze względu na stosowane procesy techniczne konieczne jest dokładne przestrzeganie instrukcji prania każdej odzieży, zgodnie z instrukcją podaną na metce. Każda część garderoby jest poddawana testom prania i kontroli jakości każdej partii produkcyjnej przed opuszczeniem fabryki.

Reklamacje

Bardzo nam przykro, jeśli musisz zwrócić swoje zamówienie. Masz 14 dni na podjęcie decyzji, czy zatrzymać swoje produkty.
Wedle prawa Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
Zwroty rozpatrywane są do 2 dni od daty otrzymania towaru.

Poniższe kroki mogą pomóc, jeśli zdecydujesz się odesłać swoje zamówienie:
1. Wypełnij formularz odstąpienia od umowy – zwrotu, który znajdziesz TUTAJ.
2. Zapakuj przesyłkę (użyj kartonu w którym otrzymałeś zamówienie) wraz z formularzem zwrotu.
3. Zabierz paczkę do najbliższej poczty, paczkomatu lub firmy kurierskiej i wyślij na swój koszt na adres:

STANDFOR POLSKA – Zwroty
LUDOWA 24A/2
71-700 SZCZECIN

4. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy tylko paczka dotrze do naszego magazynu.
5. Po sprawdzeniu produktów i zaakceptowaniu przez nasz zespół otrzymasz zwrot pieniędzy za zamówienie w ciągu 5-10 dni roboczych. Zwrot zostanie dokonany na te same konto/kartę, której użyto do zakupów.

PRZY ZWRACANIU TOWARÓW PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA INFORMACJE PONIŻEJ:

-Upewnij się, że przedmioty, które mają zostać zwrócone do Standfor są w odpowiednim stanie i odpowiednio zapakowane;
-Adres zwrotny znajduje się na formularzu;
-Zachowaj pokwitowanie, dopóki nie wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem o nadejściu zwrotu.

Więcej informacji w części Zwroty znajdziesz TUTAJ.

Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować jakość naszych produktów, ale istnieje bardzo mała możliwość wystąpienia wadliwego produktu. Jeśli uważasz, że otrzymany przedmiot jest wadliwy, natychmiast skontaktuj się z nami pod adresem studio@standfor.pl. Alternatywnie możesz zadzwonić do naszego zespołu obsługi klienta pod poniższy numer;

Polska: +48797864892 (w języku polskim i angielskim).

Jeśli zwrot wynika z reklamacji, możesz zwrócić towar nawet po upływie 14-dniowego terminu zwrotu.
Wypełnij formularz zwrotu. Po sprawdzeniu produktów przez nasz zespół otrzymasz pełny zwrot pieniędzy w ciągu 5-10 dni roboczych, jeśli zwrot zostanie zaakceptowany. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wszelkie opłaty pocztowe zapłacone zwrócimy tylko za zwrot wadliwego produktu. Skorzystaj z usług zaufanego przewoźnika i zachowaj dowód nadania przesyłki.

Wadliwy niewłaściwy przedmiot

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy przedmiot jest poniżej standardu, jest uszkodzony lub wysłaliśmy niewłaściwy produkt, wyślij e-mail na adres studio@standfor.pl numer zamówienia, imię i nazwisko oraz adres, szczegóły produktu, powód zwrotu i jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy lub zamiennik, wypełnij i załącz formularz zwrotu.

Alternatywnie możesz zadzwonić do naszego zespołu obsługi klienta pod poniższy numer;

Polska: +48797864892 (w języku polskim lub angielskim).

Jeśli zwrot wynika z reklamacji, możesz zwrócić towar nawet po upływie 14-dniowego terminu zwrotu.
Wypełnij formularz zwrotu, który znajduje się TUTAJ.

Po sprawdzeniu produktów przez nasz zespół otrzymasz pełny zwrot pieniędzy w ciągu 5-10 dni roboczych, jeśli zwrot zostanie zaakceptowany. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zawsze zwrócimy Ci wszelkie opłaty pocztowe zapłacone za zwrócony nam wadliwy przedmiot. Skorzystaj z usług zaufanego kuriera i zachowaj dowód nadania przesyłki.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.