UWAGA. MEGA LETNIE PROMO. WSZYSTKIE CIUCHY - 35%

Polityka Prywatności

Drogi Standforowiczu administratorem Twoich danych osobowych jest Standfor Polska zarejestrowany w Polsce pod adresem: ul. Sławomira U1/13, 71-606 Szczecin, NIP 9551978479, REGON 812048403. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: kate@standfor.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Operator Witryny („Operator Witryny”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe. Operator Witryny może udostępniać na stronie internetowej standfor.pl oraz innych należących do Operatora produktów i usług (dalej jako „Witryna” lub „Usługi”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych oraz tego, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je zaktualizować. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Działamy zgodnie z:

– Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

– Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Posiadasz następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatyczne zbieranie informacji

Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów, dlatego przestrzegamy zasady braku logów. Przetwarzamy tylko minimalne dane użytkowników, tylko tyle, ile jest to niezbędne do utrzymania Serwisu lub Usług. Informacje zbierane automatycznie służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób identyfikujący konkretnego użytkownika systemu.

Zbieranie danych osobowych

Możesz odwiedzić Witrynę bez informowania nas, kim jesteś, ani ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji Witryny, zostaniesz poproszony o podanie pewnych danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, wypełniając jakiekolwiek formularze online w Witrynie. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz firmom kurierskim wyłącznie w związku z realizacją zamówień oraz wysyłką naszych newsletterów. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili możesz samodzielnie zrezygnować z subskrypcji poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Administratora kate@standfor.pl, a po otrzymaniu potwierdzenia zakończone zostanie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora.

W razie potrzeby informacje te mogą obejmować:

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, kraj zamieszkania itp.
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres itp.

Możesz nie udostępniać nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Twoje dane osobowe są również używane do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z danych osobowych lub zawierające je po ich zaktualizowaniu lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający osobistą identyfikację. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Aby udostępnić Tobie naszą Witrynę i Usługi lub wypełnić zobowiązanie prawne i podatkowe, musimy gromadzić i wykorzystywać określone Dane Osobowe. Jeśli nie podasz żądanych przez nas informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług. Niektóre z informacji, które zbieramy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem naszej Witryny. Jednak możemy również zbierać Twoje dane osobowe z innych źródeł. Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi.
  • Odpowiadanie na pytania i wsparcie.
  • Opinie użytkowników.
  • Poprawa komfortu użytkowania.
  • Administrowanie losowaniami nagród i konkursami.
  • Egzekwowanie warunków i zasad.
  • Ochrona przed nadużyciami i złośliwymi użytkownikami.
  • Odpowiadanie na wnioski prawne.
  • Uruchamianie i obsługa naszej Witryny i Usług.

Przetwarzanie danych osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą Witryną, gdzie znajdujesz się na świecie i czy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) Wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych warunków. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) Podanie informacji jest konieczne do wykonania umowy z Tobą i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam; (v) Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. W każdym przypadku z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji transfery danych mogą obejmować przesyłanie i przechowywanie Twoich informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli taki transfer ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych. W szczególności przysługuje Ci następujące prawo: (i) masz prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy uprzednio wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych informacji; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać usunięcia od nas swoich danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przesłania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, na podstawie umowy, której jesteś częścią lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z Twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciwu. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe.

Prywatność dzieci

Świadomie nie zbieramy żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody.

Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat dostarczyło nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, skontaktuj się z nami. Musisz także mieć co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić Twojemu rodzicowi lub opiekunowi na zrobienie tego w Twoim imieniu).

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania Twojego adresu e-mail w tajemnicy i nie ujawnimy Twojego adresu e-mail żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji wykorzystywania i przetwarzania informacji lub korzystania z usług dostawcy zewnętrznego do wysyłania takich wiadomości e-mail. Będziemy przechowywać informacje przesłane pocztą e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysyłane przez nas e-maile będą jasno określać, od kogo pochodzi wiadomość oraz zawierać jasne informacje, jak skontaktować się z nadawcą. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami.

Ciasteczka

Witryna korzysta z plików „cookie”, aby pomóc Ci spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wystawiła Ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi, odwiedź stronę internetcookies.org. Możesz też znaleźć więcej informacji w naszej sekcji Ciasteczek.

Funkcja ‘Do Not Track’

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co używanie lub zbieranie informacji w związku z witryną internetową. W tym celu śledzenie oznacza zbieranie danych osobowych od konsumentów, którzy używają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online, gdy z czasem przemieszczają się po różnych witrynach internetowych. Sposób, w jaki przeglądarki przekazują sygnał Do Not Track, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie niniejsza Witryna nie jest jeszcze skonfigurowana do interpretowania sygnałów Do Not Track przekazywanych przez Twoją przeglądarkę ani odpowiadania na nie. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn internetowych ani stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym opuszczania naszej Witryny i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i pod opieką. Jednak nie można zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności jakichkolwiek informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane podczas ich przesyłania przez stronę trzecią, pomimo wszelkich starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia  odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia, zgłaszania oraz powiadamiania organów ścigania i współpracę z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić poszkodowane osoby, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w Witrynie, wyślemy Ci wiadomość e-mail.

Zmiany i poprawki

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności według własnego uznania i powiadamiać Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane Osobowe. Po wprowadzeniu zmian wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki prywatności (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie stanowić Twoją zgodę na te zmiany. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych w sposób inny niż ten, który podano w momencie zbierania Twoich Danych Osobowych. Niniejsza Polityka została utworzona za pomocą WebsitePolicies.

Akceptacja Polityki Prywatności

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do nich dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek kwestii związanych z prawami osobistymi i Twoimi danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres desk@standfor.pl.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 2 czerwca 2023 r

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.